Banner header

DANH SÁCH

UBMTTQ - CÁC TỔ CHỨC BAN NGHÀNH ĐOÀN  THỂ Xà SƠN TRUNG

TT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

 Trần Văn Giáp  Chủ Tịch MTTQ xã

 

2

 Nguyễn Khắc Hải

 Phó Chủ Tịch MTTQ xã

 

3 Trần Văn Minh CT. Hội CC Binh  
4  Nguyễn  Văn Vượng CT. Hội Nông Dân  
5  Nguyễn Thị Hoài Thanh CT. Hội LHPN xã  
6  Hồ Thị Thanh Tâm Bí Thư Đoàn TN  
7  Nguyễn Văn Nhị  CT. Hội NCT  
8  Phan Thị Hoa  CT. Hội Chữ Thập Đỏ xã