Banner header
Hiển thị 1-10 của 24 kết quả.
Tên hiển thịKích thướcLoại fileNgày đăngDownload
BC tháng 10 năm 2019144 KBdoc10-26-2019Download
BC giải ngân NTM2,412 KBxlsx10-26-2019Download
BC Thu ngân sách năm 201942 KBxlsx10-26-2019Download
Báo Cáo 9 tháng /2019128 KBdoc10-26-2019Download
Báo cáo tháng 8/201961 KBdoc10-26-2019Download
Báo cáo tháng 7/201956 KBdoc10-26-2019Download
Báo cáo quyết toán thu chi 2018, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019 25 KBdocx10-23-2019Download
Báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng 201920 KBxlsx10-23-2019Download
Báo cáo kế hoạch dự toán thực hiện chính sách mỗi xã một sản phẩm năm 2020 theo QĐ 123/2018/QĐ HĐND Tỉnh32 KBxlsx10-22-2019Download
Báo cáo thủ tục hành chính năm 201951 KBdoc05-15-2019Download