Banner header
Hội nghị phổ biến một số chính sách về thực hiện tinh giản biên chế

Chiều ngày 25/9, UBND huyện phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến một số chính sách về thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách trong các cơ quan, đơn vị. Về dự có đồng chí Cù Huy Cẩm - Trưởng Phòng Công chức - viên chức, Sở Nội vụ Hà Tĩnh; đồng chí Hà Thị Huyền - UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ; đồng chí Lê Đức Hùng - PCT UBND huyện và đồng chí Lê Quang Hồ - Trưởng Phòng Nội vụ huyện.