Banner header

Đồng chí phó chủ tịch UBND huyện kiểm tra việc bảo đảm môi trường tại một số cơ sở chăn nuôi trên đị

22/09/2017 07:25

Sáng ngày 20/9, đồng chí Trần Bình Thân, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra việc chăn nuôi, bảo vệ môi trường tại một số cơ sở chăn nuôi trên địa bàn xã Sơn Kim1 và xã Sơn Tây sau cơn bão số 10. Cùng đi có đại diện Phòng Tài nguyên Môi trường và Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn.

Đoàn kiểm tra việc chăn nuôi, bảo vệ môi trường tại một số cơ sở chăn nuôi trên địa bàn xã Sơn Kim1

Huyện Hương Sơn hiện có 39 mô hình chăn nuôi lợn quy mô từ 500 con trở lên, tập trung chủ yếu trên địa bàn xã Sơn Kim 1 và xã Sơn Tây, các mô hình này chăn nuôi theo chuổi liên kết nên đầu ra sản phẩm ổn định, đảm bảo thời gian xuất chuồng. Phần lớn các chuồng trại được xây dựng dọc các khe suối, lại ở đầu nguồn nên việc đánh giá tác động môi trường và xả nước thải của các trang trại lcần phải được kiểm tra đánh giá nghiêm ngặt và theo định kỳ. Trong thời gian qua, do chưa đảm bảo trong việc bảo vệ môi trường nên đã có 22 mô hình chăn nuôi lợn tạm thời bị đình chỉ để khắc phục, làm mới các hồ xử lý nước thải, lắng lọc đúng theo quy trình. Trong đó có 8 trang trại đoàn liên nghành đã xử phạt vi phạm mỗi trang trại 10 triệu đồng

 

.

Qua đi kiểm tra đồng chí Trần Bình Thân, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận một số hộ chăn nuôi đã nghiêm túc thực hiện việc bảo vệ môi trường, quy hoạch lại khu vực chăn nuôi, các hồ lắng lọc xử  lý nước, đảm bảo diện tích và độ sâu. Đối với các hộ chăn nuôi nằm trong diện cần xây dựng lại để đảm bảo môi trường nếu chưa chấp hành tuyệt đối không cho tiếp tục thả đàn. Đặc biệt theo định kỳ các hộ chăn nuôi xử lý bùn lắng tại các hồ lắng lọc. Giao cho chính quyền địa phương theo thẩm quyền thường xuyên kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở để các hộ thực hiện. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các hộ chăn nuôi tiếp tục phát triển, hoàn thiện các thủ tục để điều chỉnh lại quy hoạch cho một số hộ, để các hộ chăn nuôi yên tâm tiếp tục đầu tư xây dựng phát triển mở mang trang trại.

Khả Sơn