Banner header
Tên hiển thịKích thướcLoại fileNgày đăngDownload
KẾ HOẠCH Phát động phong trào làm giao thông, xây dựng khu dân cư mẫu vườn mẫu năm 202091 KBdoc02-25-2020Download
Kế hoạch UDCNTT năm 202063 KBdoc02-25-2020Download
Kế hoạch tuyên truyền CCHC 202084 KBdoc02-25-2020Download
01 Ke hoach thuc hien ISO329 KBpdf11-17-2019Download
02 QD thanh lap Ban ISO343 KBpdf11-17-2019Download
03 QD ban hanh va ap dung tai lieu ISO321 KBpdf11-17-2019Download
05 Muc tieu chat luong ISO283 KBpdf11-17-2019Download
04 Chinh sach chat luong ISO 282 KBpdf11-17-2019Download
QĐ 3614/QĐ - Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh1,031 KBdocx11-17-2019Download
kế hoạch điều tra dân số nhà ở năm 201962 KBdoc11-02-2019Download