Banner header

Ghi nhận qua "Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

11/08/2017 09:53

Chiều ngày 10 tháng 8 năm 2017. Tại thôn Long ĐÌnh xã Sơn Trung đã tổ chức làm điểm về tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với sự tham gia của các đồng chí Lãnh Đạo công công an huyện , lãnh đạo của UBMT tổ quốc huyện, ở xã có các đồng chí là lãnh đạo xã, các đồng chí công chức trưởng phó các ban nghành đoàn thể và các đồng chí cấp ủy, các đồng chí công an viên 11 thôn xóm và đặc biệt của hàng trăm người dân


Các đại biểu tham gia Ngày Hội

Ghi nhận tại một số nơi cho thấy, ngày hội có điểm chung là các hoạt động ôn lại truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua từng giai đoạn cách mạng. Nội dung chính của các chương trình là phần đánh giá kết quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong năm qua. Tất cả các nơi đều thực hiện nghiêm túc nội dung này. Qua đó, tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thông báo tình hình an ninh trật tự (ANTT), phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, mạnh dạn tố giác, tích cực tham gia tấn công tội phạm và vi phạm.

 

 

Đ/c Phan Thanh Hải . Trưởng công an xã phát biểu ở "ngày hội  toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ"

Điển hình tại thôn Long ĐÌnh, nhân dân đã cung cấp các  nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an làm rõ các đối tượng vi phạm hành chính, bắt xử lý các đối tượng trộm cắp tài sản; Đông, nhân dân đã cung cấp  tin có giá trị, giúp Công an lập hồ sơ xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật.Từ hiệu quả phong trào trong thời gian qua đã khẳng định, chính tinh thần cảnh giác, tấn công, tố giác tội phạm của nhân dân đã góp phần giữ gìn ANTT xóm,

Tiết mục văn nghệ trong ngày hội

Ban tổ chức ngày hội còn tổ chức các chương trình văn nghệ lòng ghép, sôi nổi, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, động viên nhân dân tham gia , tích cực với phong trào Toàn dân bảo vệ  an ninh Tổ quốc…

Dịp này, Đảng ủy, chính quyền xã, thôn xóm đã khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở thôn. Nhiều mô hình hay, cách làm tốt của tập thể, cá nhân được báo cáo trước ngày hội.

Tặng quà cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc

Thông qua việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chính quyền các nơi còn vận động nhân dân tích cực thực hiện các mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của Chính phủ, đặc biệt là thực hiện tiêu chí số 19 trong Bộ tiêu chí xây dựng NTM về Giữ vững an ninh, trật tự xã hội, phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn. Đó chính là những biện pháp thiết thực tạo nên sức mạnh cho phong trào.

Tại các ngày hội còn diễn ra hoạt động ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa phương.