Banner header

Hội nông dân huyện: Tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn Ngân hàng chính sách xã hội

22/10/2019 22:05

Chiều ngày 18/10, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Trung Ương Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh và Hội nông dân huyện Hương Sơn tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho 210 học viên là Chủ tịch, PCT Hội nông dân các xã, thị trấn và các đồng chí tổ trưởng tổ vay vốn và tiết kiệm NHCSXH thuộc Hội nông dân các xã, thị trấn quản lý.

Các đại biểu và học viên tham dự lớp tập huấn

Về dự có đồng chí Bùi Thị Liên – Phó Ban vốn Quỹ TW Hội nông dân Việt Nam, đồng chí Bùi Nhân Sâm – Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, đồng chí Lê Đức Hùng – PCT UBND huyện.

Tại lớp tập huấn các học viên đã được hướng dẫn về quy chế tổ chức và hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; Nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ; Phương thức ủy thác cho vay thông qua tổ chức chính trị - xã hội. Qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ Hội cơ sở, tổ Vay vốn &Tiết kiệm hiểu rõ hơn về kỹ năng trong hoạt động quản lý, tín chấp, sử dụng nguồn vốn NHCSXH, góp phần nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành Quỹ.

Đồng chí Bùi Thị Liên – Phó Ban vốn Quỹ TW Hội nông dân Việt Nam phát biểu

Đại diện Ngân hàng CSXH huyện trao đổi, hướng dẫn các nội dung tại lớp tập huấn.

 

Đồng chí Bùi Nhân Sâm – Chủ tịch Hội nông dân tỉnh quán triệt 3 Nghị quyết của BCH TW Hội nông dân VIệt Nam.

Sau lớp tập huấn, Hội nông dân huyện Hương Sơn cũng đã tổ chức học tập, quán triệt 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 04, ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VII) về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết số 05, ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới./.

Bích Liên