Banner header

Danh sách Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Sơn Trung

TT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

Nguyễn Tiến Thích

Bí thư Đảng Ủy - Chủ Tịch HĐND

 

2

Trần Thị Hoa

 Phó Bí thư Đảng Ủy

 

3

Trần Song Hào

Phó Bí thư Đảng Ủy -  CT UBND xã

 

4

Nguyễn Đình Luyện

Bí Thư chi bộ Thôn Mai Hà

 

5

Nguyễn Đình Tứ

Bí Thư chi bộ Thôn Hà Tràng

 

6

Hồ Huy Liệu

Bí Thư chi bộ Thôn Hồ Sơn

 

7

Hồ Viết Trận

Bí Thư chi bộ Thôn Long Đình

 

8

Phạm Văn Quyết

Bí Thư chi bộ Thôn Tiên Long

 

9

Lê Thị Hòa

Bí Thư chi bộ Thôn Trung Thịnh

 

10

Lê Như Quyến

Bí Thư chi bộ Thôn Lâm Thành

 

11

Nguyễn Giang Nam

Bí Thư chi bộ Thôn Tân Tràng

 

12

Phạm Văn Bồng

Bí Thư chi bộ Thôn Hải Thượng

 

13

Trần Văn Kiền

Bí Thư chi bộ Thôn Mỹ Sơn

 

14

Nguyễn Thị Loan

Bí Thư chi bộ Thôn Yên Sơn

 

15

Nguyễn Thái Lai

Bí Thư chi bộ Trường THCS Trung Phú

 

16

Nguyễn Thị Khanh

Bí Thư chi bộ Trường TH - Sơn Trung

 

17

Văn Thị Hương

Bí Thư chi bộ Trường MN - Sơn Trung