Banner header

Danh sách thành viên Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Điện thoại

01

Trần Song Hào

Chủ tịch UBND

0912.634.112

02

Trần Xuân Thơm 

Phó Chủ tịch UBND

0912.424.112

03

Phan Thanh Hải

Trưởng Công an

01273891568

04

Lê Văn Dũng

Chỉ huy Trưởng Quân sự

0911.093.784