Banner header
Hiển thị 1-10 của 50 kết quả.
Tên hiển thịKích thướcLoại fileNgày đăngDownload
01 Ke hoach thuc hien ISO329 KBpdf11-17-2019Download
02 QD thanh lap Ban ISO343 KBpdf11-17-2019Download
03 QD ban hanh va ap dung tai lieu ISO321 KBpdf11-17-2019Download
05 Muc tieu chat luong ISO283 KBpdf11-17-2019Download
04 Chinh sach chat luong ISO 282 KBpdf11-17-2019Download
QĐ 3614/QĐ - Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh1,031 KBdocx11-17-2019Download
QĐ số 1647ngày 3 tháng 6 năm 2019 TTHC về lĩnh vực TP399 KBdocx11-02-2019Download
QĐ-2349 ngay 7/8/2018 của UBND tĩnh Hà Tĩnh công bố danh mục TTHC lĩnh vực GTVT93 KBdoc11-02-2019Download
QĐ 3648của Bộ quốc phòng công bố TTHC lĩnh vực chính sách 1,135 KBpdf11-02-2019Download
Nội dung TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnhkèm theo QĐ -3376 ngày 5/11/2018 của UBND tỉnh126 KBdoc11-02-2019Download