Sơn Trung là một xã miền núi nằm ở trung tâm của huyện Hương Sơn  tỉnh Hà Tĩnh, có vị trí địa lý: phía Đông giáp xã Sơn Bằng, xã Sơn Ninh; phía Tây giáp với xã Sơn Giang và thị trấn Phố Châu; phía Nam giáp xã Sơn Phú; phía bắc giáp với xã Sơn Lễ. Về giao thông: có Quốc lộ 8A thông thương với nước bạn Lào; có đường Hồ Chí Minh chạy cắt ngang địa bàn của xã, đây là đặc điểm để phát triển về kinh tế, văn hoá xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Có Sông Ngàn phố và bàu E chạy dọc từ Tây xuống Đông theo địa bàn của xã. Đây cũng là điều kiện để phát triển kinh tế, song hàng năm cũng thường bị thiên tai lũ lụt tàn phá chia cắt, cô lập địa bàn xã thành 3 vùng khác nhau nên gặp không ít khó khăn trong việc phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ cứu nạn cũng như giúp đỡ nhân dân.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 197.186
Online: 24