STT    Họ và Tên   Chức Vụ       Số Điện Thoại Email                   
1 Trần Song Hào BT Đảng ủy 0912643112'  
2 Trần Thị Hoa PBT Đảng ủy 0377847793  
3 Nguyễn Tiến Thích CT UBND xã 0833106868  
4 Nguyễn Thanh Bình P. Chủ tịch HĐND 0986229326  
5 Trần Văn Giáp Chủ tịch MTTQ xã 0384322409  
6 Trần Xuân Thơm P. chủ tịch UBND xã 0973228504  
7 Lê Đức Hậu Chỉ huy trưởng quân sự 0985091216  
8 Hồ Thị Ái Kế toán- Ngân sách xã 0974510056  
9 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Kế toán- Ngân sách xã 0913227256  
10 Nguyễn Tuấn Anh Văn hóa- Xã hội 0984995971 vhsonlong@
11 Nguyễn Thị Thanh Huyền Văn hóa- Xã hội 0974657607  
12 Võ Thị Thìn Tư pháp- Hộ tịch 0914077714  
13 Nguyễn Trọng Hải Địa chính 0989606373  
14 Đặng Thị Hoài Văn phòng 0349670315  
15 Đoàn Thị Lương  Văn Phòng 0986482788  
16 Phan Thanh Hải CCB 0987903566  
17 Nguyễn Văn Vượng  CT ND 0976560180  
18 Nguyễn Hoài Thanh CT HLHPN 0985640748  
19  Phạm Thị Oanh Bí thư đoàn TN 0833030295  
20 Lê Thị Trang CC Địa chính 0902146123  
22 Nguyễn Văn Hiệp Chuyên trách NTM 0975987678  
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 197.111
Online: 22