Thông tin về Lãnh đạo UBND

UBND

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Nguyễn Tiến Thích

Chủ tịch UBND

02

Tràn Xuân Thơm

P. chủ tịch UBND Xã

 

   
 
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 197.158
Online: 11