Thực hiện kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Ban Chỉ đạo nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm huyện . Xã Sơn Trung vừa tổ chức phát động đợt cao điểm xây dựng NTM nâng cao năm 2023.

 

Xóa hàng rào tạp tại thôn lâm Thành

    Với phương châm hành động là “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển - Tăng tốc - Hiệu quả”, phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, thống nhất và chủ động tham gia của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, đồng thời tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư xây dựng thành công các tiêu chí xã NTM nâng cao. Theo đó, đợt phát động cao điểm được triển khai từ ngày 11/3 - 15/6/2023 với các nhiệm vụ trọng tâm như; tập trung mở rộng, duy tu, bão dưỡng, làm mới các tuyến đường thôn, ngõ xóm, nâng cấp đường giao thông nội đồng, xây dựng mương, rãnh thoát nước, giải toả hành lang an toàn giao thông, trồng hàng rào xanh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia thu gom rách thải, vệ sinh môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh”, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; đảm bảo QP-AN và trật tự ATXH trên địa bàn.

Phá bỏ hàng rào tạp, mở rộng nền đường tại thôn Tiên Long

    Trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, các thôn tiếp tục chú trọng cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống đường giao thông, vệ sinh môi trường, cải tạo vườn, di dời chuồng trại chăn nuôi hợp lý, xoá bỏ nhà vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn, xây dựng hố xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng 10 hộ liền kề.

   Thực hiện kế hoạch phát động 11/11 thôn trong toàn xã đã đồng loạt ra quân hưởng ứng xây dựng các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, gắn với xây dựng xã NTM nâng cao. Riêng thôn Tiên  Long và thôn Lâm Thành phấn đấu đạt chuẩn các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, cùng với các lực lượng đồng hành của xã, sự đồng thuận thống nhất của Nhân dân trong thôn đã ra quân sẻ phát cây cối, phá bỏ tường rào để mở rộng hệ thống đường giao thông nông thôn, ngõ thôn, vệ sinh môi trường, cải tạo, chỉnh trang vườn hộ, đảm bảo vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp; quyết tâm đưa thôn đạt chuẩn các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, đoàn kết chung sức xây dựng xã nhà đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong năm 2023.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 197.122
    Online: 22