Cách đây 32 năm, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 25/CT về việc lấy ngày 27-3 làm “Ngày Thể thao Việt Nam”. “Ngày Thể thao Việt Nam” được tổ chức hàng năm nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào rèn luyện thân thể và các hoạt động văn hoá thể thao lành mạnh.

        Ngày 27-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài với nhan đề “Sức khỏe và thể dục” đǎng trên báo Cứu Quốc nhằm kêu gọi toàn dân tham gia tập luyện thể dục, nâng cao sức khỏe. Trong bài viết, Người kêu gọi: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân khỏe mạnh tức là cả nước khỏe mạnh. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người dân yêu nước…”

    Ngay sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Bác Hồ là người khai sinh nền TDTT của chế độ mới. Ngày 30-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ liên hiệp lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ký Sắc lệnh số 14, thành lập Nha Thể dục Trung ương trong Bộ Thanh niên. Với mục tiêu “xét vấn đề thể dục rất cần thiết để tăng bổ sức khỏe quốc dân và cải tạo nòi giống Việt Nam”.

    Chỉ thị 36/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) ngày 24/3/1994 về công tác thể dục thể thao trong giai đoạn mới đã chỉ rõ: “Mục tiêu cơ bản, lâu dài của công tác thể dục thể thao là hình thành nền thể dục thể thao phát triển và tiến bộ, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân và phấn đấu đạt được vị trí xứng đáng trong các hoạt động thể thao quốc tế, trước hết là ở khu vực Đông Nam Á”.

Với những ý nghĩa lịch sử sâu sắc đó, ngày 27-3 được Nhà nước ta lấy làm “Ngày Thể thao Việt Nam” hàng năm để khích lệ phong trào TDTT quần chúng ngày càng được phát triển, nâng cao thành tích thể thao chuyên nghiệp, dần dần đưa TDTT trở thành một bộ phận của văn hóa dân tộc, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

    Thưa quý vị và các bạn!

    Trên cơ sở Kế hoạch số 39 ngày 17/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2022 - 2030, nhằm thiết thực hưởng ứng tháng thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã có công văn yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đẩy mạnh các hoạt động TDTT phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị...để động viên, khích lệ đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, đẩy lùi bệnh tật để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Đặc biệt, hưởng ứng Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân, mỗi cơ quan, đơn vị, trường học huy động tối thiểu 50% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, giáo viên, học sinh trực tiếp tham gia Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân.

    Đối với các xã, thị trấn huy động tối thiểu 10% tổng số dân cư sống trên địa bàn trực tiếp tham gia Ngày chạy Olympic.

Lễ phát động Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân năm 2023 sẽ được tổ chức đồng loạt vào lúc 08 giờ, thứ Bảy, ngày 25/3/2023.

    Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, nhằm đẩy mạnh các hoạt động TDTT ở cơ sở, mở rộng và nâng cao hiệu quả phong trào TDTT quần chúng tại các xã, thị trấn, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, đơn vị LLVT, đoàn thể xã hội. Đồng thời, vận động và thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện TDTT với mục tiêu: mỗi người tự tìm cho mình một hoạt động thể dục thể thao phù hợp với điều kiện và sức khỏe "Khỏe để học tập, lao động, công tác, khỏe để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc"./.

 

TTVHTT huyện Hương Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 197.123
    Online: 23