Thực hiện chương trình kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Sơn Trung, đầu năm 2023 xã lựa chọn 2 thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu gồm thôn Tiên Long và thôn Lâm Thành.

      Trong đó thôn Tiên  Long được chọn vì đây là thôn có hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả, nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh và thôn đạt và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa từ. Người dân chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt quy ước, hương ước cộng đồng và tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, mọi chủ trương đều được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Bởi trước đó người dân đã thấy được lợi ích khi  xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong chi bộ có sự thống nhất cao "Chi bộ yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và gương mẫu trong việc xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu để nhân dân noi theo. Cùng với đó, chi bộ còn tổ chức quán triệt đến các hội, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết trong nhân dân trong quá trình xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, phân công mỗi cán bộ thực hiện trên từng tiêu chí cụ thể, đến từng nhà dân để vận động họ di dời chuồng trại chăn nuôi xa khu vực nhà ở, cải tạo vườn tạp; đóng góp kinh phí, ngày công và hiến đất mở rộng đường thôn, xóm.

Chính vì vây qua 6 tháng đầu năm đơn vị thôn đã đạt được một số kết quả quan trọng: Về giao thông đã hoàn thành đắp lề 284 m, sẽ phát giải tỏa hành lang được 2 km, mở rộng nền đường 384 m, đắp bù nền đường 200m, đào đắp, nạo vét rãnh thoát nước 970 m. 

Một số hình ảnh xây dựng NTM tại Tiên Long:


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 219.563
    Online: 1