Đến nay, theo khung lịch thời vụ của huyện xuống giống cây lúa Hè Thu kết thúc trước 10/6. Tuy nhiên qua kiểm tra tại các đồng ruộng tiến độ sản xuất các loại cây trồng vụ Hè Thu rất chậm, đặc biệt là cây lúa (mới gieo được khoảng 8% diện tích theo yêu cầu).

 

Để tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu theo khung lịch thời vụ, né tránh thiên tai, đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. UBND xã yêu cầu thực hiện một số nội dung sau:

 1. Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, loa truyền thanh thôn đến nay đã chậm lịch thời vụ 2 ngày (theo thông báo lịch thời vụ của UBND huyện) nên nhân dân cần tập trung cao độ trong công tác sản xuất hè thu phấn đấu đến ngày 15 tháng 6 khép kín hết diện tích gieo lúa.
 2. Do trên địa bàn hiện có ít máy móc phục vụ nhu cầu làm đất để gieo cấy nên nhân dân cần chủ động nhân lực tự túc như trâu, bò hiện có… để tập trung sản xuất tránh tình trạng chờ máy nhưng máy không có để qua lịch thời vụ.
 3. Tiếp tục huy động tối đa phương tiện, máy móc của các thôn đẩy nhanh tiến độ làm đất, xuống giống vụ Hè Thu đạt chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo thời vụ nhằm né tránh thiên tai do bão, lụt cuối vụ.
 4. Tập trung làm đất để gieo cấy, nước đến đâu làm đất và gieo cấy đến đó. Các thửa ruộng đủ điều kiện gieo cấy mà chủ hộ không thực hiện gieo cấy thì vận động cho các hộ khác mượn sản xuất, tuyệt đối không để đất bỏ hoang.
 5. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất sản xuất lúa ở vùng cao táo, không chủ động nước sang cây trồng khác để tận dụng tối đa quỹ đất sản xuất.

Đề nghị bà con không được thả rong trâu bò và các loại gia súc làm ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp. UBND xã sẽ giao cho các cơ quan chuyên môn tập trung xử lý những người cố tình để trâu bò phá hoại hoa màu làm ảnh hưởng đến sản xuất.

Các đồng chí thành viên ban chỉ đạo sản xuất thường xuyên bám sát, phối hợp chặt chẽ với các thôn được phân công chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Đề án sản xuất Hè thu 2023 đúng tiến độ theo kế hoạch, đạt kết quả cao.

  Trên đây là những nội dung quan trọng. Đề nghị các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, các tổ chức đoàn thể, thôn trưởng các thôn tuyên truyền, đôn đốc bà con nhân dân thực hiện có hiệu quả.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 207.657
  Online: 4